Сторінки

20110223

Книги з історії України

У жж "З єретичних листів" блоґером Steadfast Tin Soldier викладена чергова підбірка книг історичної тематики, які можна завантажити. З люб’язної згоди автора пропоную вашій увазі усі три збірки посилань на історичні електронні книги.


Теми такі:


Частина лінків веде одразу на скачування книги.


NB
1) Книги оцифровані та викладені в інтернет не мною. Даний пост є збіркою лінків на розміщення електронних варіантів книг в онлайнових бібліотеках.
2) Електронні варіанти книг, як правило, виготовляються та розміщуються в інтернеті з просвітницькою та ознайомчою метою. Авторські права на книги визначаються згідно з відповідним національним законодавством і, як правило, належать авторам та/або уповноваженим ними особам. Якщо книга наявна у продажу, будь-ласка, придбайте її. Використання електронних варіантів книг без згоди правовласників з комерційною метою є протиправним і тягне за собою притягнення винуватої особи до відповідальності.
3) Наявність кількох лінків до книги означає, що вона розміщена в кількох онлайнових бібліотеках. При цьому показники окремих електронних варіантів однієї й тієї ж книги можуть відрізнятися за розміром, форматом, якістю тощо. Крім того, кілька лінків може бути у багатотомного видання. Будьте уважні – частина лінків веде одразу на скачування електронного варіанту книги. 
4) Відбір лінків для збірки провадився з найбільш доступних для читачів онлайнових бібліотек і не претендує на вичерпність. Звісно, Вам можуть бути відомі й інші онлайнові бібліотеки чи інші електронні варіанти книг з відповідної тематики. На відбір також не впливали ідеологічні міркування чи особисті уподобання упорядника збірки, тому з однієї й тієї ж теми можуть бути представлені відмінні чи протилежні за спрямуванням та наголосами книги.


==============================================
Загальна тематика

1. Акт Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки: Світлини, карти, документи
2. Володимир Винниченко (УІНП)
3. Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.): 1234
4. Гай-Нижник П. П. УНР та ЗУНР: Становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920рр.):1234
5. Ганжа О. І. Українське село в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.)
6. Головченко В. І., Солдатенко В. Ф. Українське питання в роки Першої світової війни
7. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)
8. Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження): Зб. статей: 1,2
9. Долинський Д. Боротьба українського народу за волю і незалежність: огляд подій за рр. 1918, 1919 і 1920
10. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні: 12
11. За державність: Матеріали до історії Війська українського: 1234
12. Історичні зошити: До питання про розстановку політичних сил на Україні в 1917-1920 рр. Препринт № 1
13. Какурин Н. Е., Вацетис И. И.Гражданская война. 1918–1921
14. Калинович М. Українська мемуаристика 1914-1924: Бібліографічний реєстр
15. Мегас О. Геройська Україна: ілюстровані спомини з України
16. Петро Мірчук - "Українська державність 1917-1920"
17. Олiйник Петро - День 22 сiчня 1919 року
18. Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст.: Історичні нариси
19. Російська революція 1917 року: Новий погляд
20. Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. (Україна крізь віки ; т.10).
21. Савченко В. А. Авантюристы гражданской войны: Историческое расследование
22. Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину: 123
23. Володимир Сідак - "Національні спецслужби в період української революції 1917-1921 рр.": 123
24. Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: Політичні портрети: 12
25. Валерій Солдатенков - Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: 123456789
26. Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки)/ За ред. Р. Я. Пирога: 12
27. Олександр Удовиченко - "Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921"
28. Українська соборність: Ідея, практика, проблеми: Бібліографічний покажчик
29. «Украïнська революцiя i державнiсть (1917-1920 рр.)». Науково-бiблiографiчне видання
30. Українські військові відзнаки: 123
31. Устименко В. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917-1920 рр.)
32. Russian and Ukrainian Prisioners of War and Internees kept in Poland in 1918-1924

Легіон УСС

33. Микола Величко - "Маківка. З карпатських боїв УСС-ів": 12
34. Вставайте, кайдани порвіте: на спомин крайового Шевченкового Свята у Львові (1914)
35. Гірняк Н. Полковник Василь Вишиваний: 12
36. Евген Драґінда - "Спомини буковинця усусуса"
37. Осип Думин - Iсторiя Лєґiону Українських сiчових стрiльцiв 1914-1918: 12
38. Микола Лазарович - «ГЕЙ, ВИ, СТРІЛЬЦІ СІЧОВІЇ…»: 12
39. Микола Лазарович - КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 12
40. Микола Лазарович, Наталія Лазарович - "Машерують наші добровольці…": 1234
41. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва
42. Осип Назарук - Слiдами Українських Сiчових Стрiльцiв
43. Степан Ріпецький - УКРАЇНСЬКЕ СІЧОВЕ СТРІЛЕЦТВО: 12
44. Володимир Темницький - Українськi Сiчовi Стрiльцi
45. Угрiн-Безгрiний Микола - Нарис iсторii Украiнських Сiчових Стрільців: 12
46. Українські легіонери. формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців 1914-1918: 12
47. Українські Січові Стрільці 1914—1920 (Ювілейний фотоальбом)
48. Українські січові стрільці, 1914-1920/ За ред. Б. Гнаткевича: 12
49. Федів І. Українські Січові Стрільці, 1914 – 1920

УНР за Центральної ради

50. Артюшенко Ю. Генерал Борис Поджіо: Спогад
51. Бондаренко Д. Я. Взаимоотношения Временного правительства и Украинской Центральной Рады
52. Винар Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 р.
53. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866-1934 рр.)
54. Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
55. Герої Крут: Трагічні події 29 січня 1918 року та вшанування пам’яті (до 91-ї річниці подій). Документи, фотодокументи та публікації преси (УІНП)
56. СЕМЕН ЗБАРАЗЬКИЙ. КРУТИ: У 40-РІЧЧЯ 29-го СІЧНЯ.
57. Крути: 29 січня 1918 р./ Упоряд. О. Бойко
58. КРУТЯНСЬКА ПОДІЯ. Упор. В. Зарицький.
59. Мірчук П. Трагічна перемога: 12
60. Мірчук П. Українсько-московська війна (1917-1919)
61. Борис Монкевич - "Похід Болбочана на Крим": 12
62. Романчук О. К. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою: 12,3
63. Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти
64. Тинченко Я. "Перша Українсько-Більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918)"
65. Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і слово: 12
66. Чотири універсали/ Упоряд. В. Д. Конашевич

Українська Держава

67. 60 років українському гетьманству/ За ред. М. Королишина: 12
68. Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні: 12
69. Гай-Нижник П. Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Довідник.
70. Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): 12
71. За всенаціональну єдність/ Упоряд. М. Королишин
72. Зеньковский В. Пять месяцев у власти (15 мая - 19 октября 1918 г.): Воспоминания
73. Король Н. Як Павло Скоропадський став гетьманом України: Уривок зі спогадів: 12
74. Кущинський А. Патріот і державний муж України: 123
75. Левчук Д. Гетьман Павло Скоропадський у світлі історичних фактів: 123
76. Липинський В. Хам і Яфет: З приводу десятих роковин 16/29 квітня 1918 р.
77. Папакiн Г. Архiв Скоропадських: Фамiльнi архiви украiнськоi елiти др. пол. XVII-XX ст. та архiвна спадщина роду Скоропадських: 12
78. Папакін Г. В. Павло Скоропадський: Патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси: 123
79. Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки: 123
80. Самовидець. Недавня Гетьманщина: У 15-ті роковини Гетьманщини з 1918 р.: 12
81. Самовидець. Самостійник чи федераліст? Правда про Павла Скоропадського: 12
82. Скоропадський П. Спогади (кін. 1917 - грудень 1918): 1234
83. Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського: 123
84. Тимощук О. В. Державна варта Української Держави (історико-юридичний аналіз): 123

УНР за Директорії

85. Дашкевич Р. Артилерія січових стрільців у боротьбі за Золоті київські ворота: 12
86. Олександр Доценко - "Зимовий похід (6.XII.1919–6.V.1920) "
87. Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 р.: 123
88. Капустянський М., Маланюк Є. Україна: 1919 рік: 123
89. Роман Коваль - "Багряні жнива Української революції": 123
90. Роман Коваль - "За волю і честь. Невигадані історії і вояцькі біографії": 123
91. Роман Коваль - "Рейд у вічність": 123
92. Роман Коваль - "Тернистий шлях кубанця Проходи": 123
93. Корпус січових стрільців: Воєнно-історичний нарис: 123
94. СЕРГІЙ ЛИТВИН - СУД ІСТОРІЇ: СИМОН ПЕТЛЮРА І ПЕТЛЮРІАНА
95. Мартос Б. Оскілко і Болбочан: Спогади: 123
96. Мишуга Л. Похід українських військ на Київ: серпень 1919: 123
97. Олійник П. День 22 січня 1919 року
98. Симон Петлюра – статті, листи, документи: 12
99. Петлюра С. В. Статті
100. Савченко В. А. Симон Петлюра: 12
101. Українсько-московська війна 1920 р. в документах. Ч. 1: Оперативні документи штабу Армії УНР/ Упоряд. П. Шандрук
102. Файзулін Я., Скальський В. Перелоги української революції: Другий зимовий похід Армії УНР: 123
103. Сергій Шемет - "Полковник Петро Болбочан (замітки до історії Запорожського Корпусу 1917-1919 рр.)"
104. Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 352 с.УСРР. Червона армія. ГалРСР

105. Акшинский В. С. Ворошилов
106. Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне: 123
107. Артем на Украине: Документы и материалы: 12
108. Бош Е. Б. Год борьбы: 12
109. Будённый С. М. Пройдённый путь.
110. Верига В. Галицька соціялістична совєтська республіка: 1234
111. Гриневич В.А., Гриневич Л, Слiдча справа М.А.Муравйова: документована iсторiя
112. Гуль Р.Б. Котовский. Анархист-маршал.
113. Документы по истории гражданской войны в СССР. Том I. Первый этап гражданской войны.
114. Дубинский И. В. Трубачи трубят тревогу.
115. Дукельский С. ЧК на Украине: 12
116. Егоров А.И. Гражданская война в России: Разгром Деникина.
117. Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917-1919 pp.)
118. "Закордот" в системi спецслужб Радянської України
119. Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран - участники борьбы за власть советов.
120. Кулiнич I.М., Кошик М.М. - Революцiйна дiяльнiсть нiмецькоi комунiстичноi групи "Спартак" на Украiнi (1918-1919 рр.)
121. Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1919)
122. М. В. Фрунзе: Военная и политическая деятельность.
123. Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. Сборник документов.
124. Сб.Перекоп и Чонгар
125. Під прапором жовтня: Документи і матеріали/ За ред. О. Ю. Карпенка
126. Позняк П. И. Легендарный начдив: О Н. А. Щорсе.
127. Рабинович С. История Гражданской войны
128. Тищик Б. - Галицька Соцiалiстична Радянська Республiка (1920 р.)
129. Фаріон, Джордж "Коростень: остання битва Миколи Щорса"
130. Эрдэ, Д. - Революция на Украине. От керенщины до немецкой оккупации
131. Ян Гамарник. Воспоминания друзей и соратников
132. Klimecki, Michal - Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad.Okupacja Malopolski (Galicji) Wschodniej przez Armie Czerwona w 1920 roku
133. Lawrynenko, Jurij "Ukrainian Communism and Soviet Russian Policy Toward The Ukraine. An annotated bibliography 1917-1953"

ЗУНР. Українсько-польська війна. ЧУГА

134. Бережинський В. Г. Червона українська галицька армія: 123
135. Галан В. Батерія смерті: 123
136. Никифор Гірняк - "Останній акт трагедії Української Галицької Армії": 123
137. Гуцуляк М.Перший Листопад 1918 року на західних землях України
138. Денник Начальної Команди Української Галицької Армії
139. Документи українського мучеництва під Польщею (1921)
140. Євшан М. Великі роковини України (1 листопада 1918 до 1 листопада 1919): з новим роком боротьби Галицько-української армії
141. Кузьма О. Листопадові дні 1918 р.: 12
142. Левицький О. Галицька армія на Великій країні: 12
143. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.
144. Лісна І. С. Становлення державності в Галичині (1918-1923 рр.): 12
145. Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920: 123
146. Лозинський М. Кривава книга
147. Мегас О. Трагедія Галицької України
148. Назарук О. Рік на Великій Україні
149. Рудницький С. Галичина і нові держави Європи: 12
150. Рудницький С. Економічні основи галицької державності
151. Станімір О. Моя участь у визвольних змаганнях 1917-1920
152. Eastern Galicia an independent commonwealth By Galicia. Ukraïns'ka natsional'na rada
153. Klimecki M. Lwow 1918-1919
154. Klimecki M. Polsko-ukrainska wojna o Lwow i Galicie Wschodnia 1918-1919: 12
155. Krysiak F. S. Z dni grozy we Lwowie
156. Lukomski G., Partacz C., Polak B. Wojna polsko-ukrainska 1918-1919: 12
157. Polish atrocities in Ukraine / compiled and edited by Emil Revyuk
158. Polish atrocities in Ukrainian Galicia a telegraphic note to M. Georges Clemenceau from Vladimir Temnitsky and Joseph Burachinsky.

Повстанський рух. Махновці

159. Олександр Вишнівський - "Повстанський рух і отаманія": 123
160. Волковинский В. Н. Махно и его крах
161. Валерій Волковинський - НЕСТОР МАХНО: легенда і реальність
162. Голованов В. Я. Нестор Махно
163. Ю.Горліс-Горський, Холодний Яр: 12
164. Історичні зошити: Комбриг Нестор Махно /З історії першого союзу махновців Радянською владою/. Препринт № 3 (15)
165. Роман Коваль - "Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу": 123
166. Роман Коваль - Операція "Заповіт". Чекістська справа №206
167. Роман Коваль - "Отаман Зелений": 123
168. Махно Н.И. Воспоминания.
169. Нестор Махно: Крестьянское движение на Украине 1918-1921: Документы и материалы: 12
170. Нестор Махно - Русская революция на Украине
171. Савченко В. А. Махно: 12
172. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921-1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху)
173. Michael Malet "Nestor Makhno in the Russian Civil War"

Білогвардійський рух

174. Белая Россия. 1917-1922 гг. Фотоальбом
175. Врангель П.Н. Записки
176. Врангель П.Н. Оборона Крыма
177. Деникин А.И. Очерки русской смуты.
178. Последние дни Крыма (Впечатления, факты и документы)
179. Слащов-Крымский Я.А.Крым, 1920
180. Слащев-Крымский Я. А. Требую суда общества и гласности: Оборона и сдача Крыма: Мемуары и документы
181. Я. А. Слащев-Крымский, П. Н. Врангель - Гражданская война в России: Оборона Крыма
182. Тинченко Я. Белая гвардия Михаила Булгакова: 12
183. Шамбаров В.Е. Белогвардейщина.
184. Шкуро А. Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана
185. Procyk A. Russian nationalism and Ukraine: The nationality policy of the volunteer army during the civil war: 1,2

Радянсько-польська війна

186. Какурин Н. Е., Меликов В. А.Гражданская война в России: Война с белополяками
187. Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг.
188. Пилсудский Ю. Война 1920 года

Політичні партії

189. Андрієвський В. До характеристики українських правих партій: 12
190. Бевз Т. Партія соціальних перспектив і національних інтересів (Політична історія УПСР): 12
191. Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок
192. Волин С. Меньшевики на Украине (1917-1921)
193. Волін М. Історія КП(б)У в стислому нарисі
194. Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи: Їх роля у визвольній боротьбі України 1917-1956 рр.
195. Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-ов) Украины
196. Рафес М. Г. Два года революции на Украине (Эволюция и раскол "Бунда"): 12
197. Стахів М. Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні
198. Majstrenko I. Borot'bism: A chapter in the history of ukrainian communism

Дипломатія

199. Господин А. Три визначні дипломати: 12
200. Кудлай О. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 - квітень 1918 р.): 12
201. Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: Історія, спогади, архівні документи: 12
202. Марголин А. Украина и политика Антанты (записки еврея и гражданина): 12
203. Михайлюк Б. Варшавський договір в світлі націоналістичної критики
204. Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії: 12
205. Советская Украина и Польша. Сборник дип. документов и исторических материалов
206. Україна і Польща в документах: 1918-1922: 123
207. Memorandum to the Government of the United States of the recognition of the Ukrainian People's Republic: 1,2
208. Memorial and petition for liberty presented to the President of the United States and to the Peace Conference in Paris by the delegates of the Ukrainian Convention of the State of Connecticut, 1919
209. Protest of the Ukrainian republic to the United States against the delivery of Eastern Galicia to Polish domination
210. The problems of the Ukraine By Alexander Shoulguin
211. Treaty of peace signed at Brest-Litovsk between the Central Powers and the Ukrainian People's Republic, together with the supplementary treaty theret

Спогади

212. Андрієвський В. З минулого: 12345
213. Винниченко В. Відродження нації: 123456789
214. Гайдучок С.: Воєнні спомини
215. Спогади генерала О.Грекова: 12
216. Дяченко, П. Чорні Запорожці (Спомини командира полку Чорних Запорожців): 12
217. Антін Кравс - "За українську справу"
218. Лотоцький О. Сторінки минулого: 123456
219. Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в Україні: 12
220. Михутина И. Украинский Брестский мир
221. Михайло Омелянович-Павленко - "Спогади командарма (1917–1920)": 12
222. Паньків І. На панцирному потягу "Отаман Мельник": Спогади з 1918-1919 рр.: 12
223. Всеволод Петрів - "Спомини з часів української революції (1917-1921)"
224. Христюк П. Українська революція: 123
225. Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919-1920
226. Шаповал, М., Большевизм i Україна.
227. Шаповал, М., Вiйсько i революцiя.
228. Шаповал, М., Шлях визволення.

Єврейська меншина

229. Исторiя погромнаго движенiя на УкраинЪ 1917-1921 гг. Том первый
230. Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны: 1918-1922 гг.: Сб. док-тов: 12
231. Красный П. Трагедия украинского еврейства: К процессу Шварцбарда: 12
232. Сергійчук В.. Симон Петлюра і Єврейство: 123
233. Трагедiя двох народiв. Матерiяли до спору мiж українською та росiйською соц.-дем. партiями з приводу убiйства С.Петлюры. (Прага 1928)
234. Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине 1917-1918 гг.
235. Шехтман, И.Б., Погромы Добровольческой армии на Украине
236. Штиф Н. И. Погромы на Украине (период Добровольческой Армии): 12
237. Solomon I. Goldelman - Jewish national autonomy in Ukraine. 1917-1920
238. The Jewish pogroms in Ukraine By IUliian Bachynskyi
239. The slaughter of the Jews in the Ukraine in 1919 By Elias Heifetz

Церковні відносини

240. Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. - Т. 3: Доба Директорії УНР
241. Катунин Ю. А. Православная церковь и государство: Проблема взаимоотношений в 1917-1939 гг. (на материалах Крыма)
242. Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. - Т. 1: Доба Центральної Ради
243. Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. - Т. 2: Доба Гетьманату Павла Скоропадського

Німецькі війська

244. Крах германской оккупации на Украине/ Под ред. М. Горького, И. Минца, Р. Эйдемана: 12
245. Отечественная война против германских оккупантов в 1918 году на Украине

Окремі регіони

246. Добржанський О., Старик В. Бажаємо до України!
247. Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність
248. Геннадій Іванущенко - "Залізом і кров'ю: Сумщина в національно-визвольній боротьбі першої половини XX ст."
249. Роман Матейко - "Галицькі лицарі волі: Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України"
250. Польовий Р. П. Кубанська Україна: 1234
251. Правда о гибели Черноморского флота в 1918 году (1923)
252. Пушкаш, Андрей - Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918-1945
253. Сборник “Гражданская война в России: Черноморский флот”
254. Севастополь: Хроника революций и гражданской войны 1917-1920 гг.
255. Старик В. П. Від Сараєва до Парижа: Буковинський Interregnum 1914-1921. - Ч. 2: Між націоналізмом і толерантністю
256. Талергофский Альманах: 1234
257. Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині. - Том 1/ Автор-упоряд. Г. М. Іванущенко: 12==============================================


Карпатська Україна 

Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні другої світової війни: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / М.М. Вегеш; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1998. — 30 с. — укp.
Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 - вересень 1939 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Н.Ю. Свідерська; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2001. — 20 с. — укp. 
Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938 - 1939): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / І.В. Буковський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 17 с. — укp.
Юліян Химинець МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ - спогади міністра Карпатської України, html; вона ж, txt Червона Армія. Радянські партизани. Органи держбезпеки СРСР 

Авдеев М.В. У самого Чёрного моря - мемуари, html, російською
Авдеев М. В. У самого Черного моря. Книга третья - мемуари, html, російською
Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Малярчук; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2005. — 20 с. — укp. 
Александров Н.И. Севастопольский бронепоезд - мемуари, html, російською
Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / М.А. Слободянюк; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.
Брагин М.Г. Ватутин (путь генерала). 1901–1944 - біографія, html, російською
Бурдс Дж. Советская агентура: Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944 - 1948). М.; Нью-Йорк: Современная история, 2006 - історичне дослідження, протистояння між органами радянської держбезпеки та ОУН-УПА, pdf
Вершигора П.П. Люди с чистой совестью - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
Гладков Т.К. Легенда советской разведки — Н. Кузнецов - біографія, html, російською
Грылев А.Н. Днепр — Карпаты — Крым - спогади, html, російською
Олександр Довженко. Щоденник.doc - doc, 494,50 KB, те саме - htm, 191,62 KB
Дорохов А. П. Крылатые защитники Севастополя - спогади, html, російською
Исаев А.В. От Дубно до Ростова - історичне дослідження, html, російською
Исаев А. В. Котлы 41-го - історичне дослідження, html, російською
Карпов А.А. В небе Украины - мемуари, html, російською
Киевская оборонительная операция (1) Трагедия под Уманью - pdf, 36,13 MB, російською
Киевская оборонительная операция (2) Окружение Юго-Западного фронта - pdf, 51,97 MB, російською
Киевская оборонительная операция (3) Трагедия под Киевом - pdf, 47,39 MB, російською
Ковпак С.А. От Путивля до Карпат - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
Кожедуб И. Н. Три сражения - мемуари, html, російською
Кожедуб И.Н. Верность Отчизне - мемуари, html, російською
Литвин Г.А., Смирнов Е.И. Освобождение Крыма - історичне дослідження, html, російською
Д. Н. Медведєв Сильные духом. (Дело было под Ровно) - спогади офіцера НКВС, командира партизанського загону "Победители", що діяв на Рівненщині, zip, російською; те саме, html 
Огненные дни Севастополя - збірка спогадів, html, російською
Пальмов В.В. Штурмовики над Днепром - мемуари, html, російською
Партизаны и каратели - pdf, 4,07 MB, російською
Португальский Р. М., Доманк А. С., Коваленко А. П. Маршал С. К. Тимошенко - біографія, html, російською
Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939 - 1954 рр.): організація, дислокація, структура: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О.В. Потильчак; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 37 с. — укp.
Романов М.Я. Штурмовики над Карпатами - мемуари, html, російською
Россия и СССР в войнах ХХ века - довідник, pdf, 1,58 MB, російською
“...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...”. Красные партизаны Украины, 1941-1944: малоизученные страницы истории. Документы и материалы / Авт.-сост.: Гогун А., Кентий А. — Киев: Украинский издательский союз, 2006. - історичне дослідження, критика радянського партизанського руху
П. А. Судоплатов Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 - мемуари одного з керівників НКВС, rar, російською; те сам, html 
Українське питання в радянсько-польських стосунках 20 - 50-х років XX ст.: військово-історичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / А.Г. Ліпкан; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp. 
Федоров А. Ф. Подпольный обком действует - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
Федоров А. Ф. Последняя зима - мемуари командира партизанського з’єднання, html, російською
Фотоскани архівних документів. Спогади радянського партизана Б.Д. Крутікова - djvu
Шарипов А.А. Черняховский - біографія, html, російською Організація українських націоналістів. Українська повстанча армія. „Поліська Січ”

Ukrainian Armies 1914-1955 (Osprey Men At Arms Series) - ілюстрований довідник, англійською, pdf, 9,5 Мб
Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941 - 1944 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / В.М. Малюга; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 19 с. — укp. 
Армія Безсмертних. Фотоальбом - видання Центру досліджень визвольного руху (Львів), html
Armstrong John A.
Ukrainian Nationalism. 1939-1945 (1 ed)
 - історичне дослідження, djvu, англійською; вона ж, 2-ге видання(djvu, 4,25 Mb)
А. Бедрій. ОУН і УПА - історичне дослідження, doc; вона ж, txtте саме, doc
Анатоль Бедрій Українська держава, відновлена актом 30 червня 1941 року - історичне дослідження, txt
Білас І. Карально-репресивна система в Україні 1917-1953 рр. Суспільно політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. – Київ: Либідь – Військо України, 1994. – Кн. 2: Документи та матеріали.– 688 с. - збірка документів (djvu, 8,2 Mb)
Бондарук Л. Михайло Сорока - біографія одного з провідних членів ОУН, pdf
Юрій Борець УПА У ВИРІ БОРОТЬБИ - спогади вояка УПА, html
Боротьба УПА з німецькими окупантами на Рівненщині в 1941-1944 рр. (cерія книг "Реабілітовані історією") - історичне дослідження, html; те саме, doc
Тарас БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ “АРМІЯ БЕЗ ДЕРЖАВИ” - cпогади отамана Поліської Січі, html
Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Ю.О. Романишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 19 с. — укp. 
* А.А.Войцеховский, Ж.Т. Дыгас, Г.С. Ткаченко "Без права на реабилитацию" Книга 1 і Книга 2 - збірка статей з критикою діяльності ОУН-УПА, rar, російською; Книга 1 і Книга 2 - те саме, html
Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С. Украинский фашизм - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, djvu, російською
Волинь. Східна Галичина 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах (pdf)
Володимир В'ятрович СОТЕННИЙ “БУРЛАКА” - біографія командира УПА, html
Галина Гордасевич СТЕПАН БАНДЕРА: ЛЮДИНА І МІФ - біографія, html; вона ж, txt те саме, html
В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи - історичне дослідження, видання Центру досліджень визвольного руху (Львів), pdf
В. В'ятрович Рейди УПА теренами Чехословаччини - історичне дослідження, html
Галаса В. Наше життя і боротьба - мемуари бандерівця, pdf
Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 [Електронний ресурс] / В.М. Ковальчук; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 19 с. — укp. 
Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 - 1953 рокі: етнонаціональний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / В.Ф. Деревінський; Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 19 с. — укp.
І. Дмитрук В лесах Лемківщині - мемуари вояка УПА, html; вона ж, txt 
Документы изобличают - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, djvu, російською
Петро Дужий Деякі риси характеру Романа Шухевича - біографія, html
Петро Дужий Степан Бандера - символ Нації - біографія, html
Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Д.Є. Забзалюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.
Олег ЖДАНОВИЧ “НА ЗОВ КИЄВА” - спогади мельниківця про події в Києві у 1941-42 рр, html; те саме, doc
Незалежний культурологічний часопис “Ї”. № 28. Волинь 1943. Боротьба за землю (pdf)
Іван Йовик (Соколенко) НЕСКОРЕНА АРМІЯ (Із щоденника хорунжого УПА) – К.: МП «Леся», 1995. – 123 с. - спогади старшини УПА, html; те саме, doc
Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі (30-і - 40-і рр. ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Л.В. Онишко; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
КВАЗIЕНЦИКЛОПЕДIЯ ОУН-УПА - біографічно-організаційно-фактологічний довідник, html
Кедрин І. Життя – події – люди: спомини і коментарі. – Нью-Йорк: Червона калина, 1976. – 724 с. - спогади оунівця (djvu – 7,24 Mb)
Анатолій Кентій ЗБРОЙНИЙ ЧИН УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. Том 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920-1942 - історичне дослідження, html
Юрій Киричук ІСТОРІЯ УПА - історичне дослідження, html
Зиновій Книш Б'Є ДВАНАДЦЯТА. Спогади й матеріяли до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 року - спогади мельниківця, html
Зиновій Книш В ЯСКИНІ ЛЕВА. Українець в польському підпіллі. На підставі записок і матеріялів Тадея Ґордона - спогади мельниківця, html
Зиновій Книш ЗА ЧУЖУ СПРАВУ - спогади Михайла Козія, українця, вояка армії генерала Андерса, html
Зиновій Книш ПЕРЕД ПОХОДОМ НА СХІД. Частина І. Спогади й матеріяли до діяння ОУН у 1939-1941 роках - спогади мельниківця, html
Зиновій Книш ПЕРЕД ПОХОДОМ НА СХІД. Частина ІІ. Спогади й матеріяли до діяння ОУН у 1939-1941 роках - спогади мельниківця, html
Зиновій Книш РОЗБРАТ. Спогади й матеріяли до розколу в ОУН у 1940-1941 роках - спогади мельниківця, html; те саме, html
Федір Кондрат МИ СТАЛИ ВОЛІ НА СТОРОЖІ - спогади старшини УПА, html
В. Ковальчук. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА на Волині та південному Поліссі (1941-1944 pp.). - Львів: Літопис УПА, 2006. - 512 с. - історичне дослідження, djvu
Когут М. Командир Різун - спогади про командира УПА, pdf
В. Косик. Українська Повстанська Армія - історичне дослідження, doc; вона ж, txt те саме, doc
Codó Enrique Martinez. Guerillas tras la cortina de hierro / prologo del general D. Luis Garcia Rollan. - Buenos-Aires: Instituto informativo-editorial Ucranio, 1966. - 424 p. - історичне дослідження (djvu, 9,8 Mb), іспанською
Martovych O. The Ukrainian Insurgent Army (UPA). – Munchen, 1950. – 76 p. - історичне дослідження (djvu, 4,5 Mb), англійською
Матла З. Південна похідна група. – Мюнхен, 1952. – 32 с. - спогади керівника Південної похідної групи ОУН (djvu, 0,51 Mb)
Петро Мірчук УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ 1942-1952 - історичне дослідження, html
Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940 - серпень 1943 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Г.М. Стародубець; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 21 с. — укp. 
Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні (військово-політичний аспект): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Б.Д. Чорномаз; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 22 с. — укp.
Недовіз Д. Спомини з молодих літ. - Львів, 1996. - 136 с. - спогади оунівця (djvu+jpeg, 6,1 Mb)
Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія - дослідження НАНУ, pdf
Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.П. Фостій; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp. 
Василь Паливода СПОГАДИ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНЦЯ І БАГАТОРІЧНОГО В'ЯЗНЯ ТАБОРІВ ГУЛАГУ - спогади вояка УПА, html; вона ж, txt 
Партизанськими дорогами з командиром "Залізняком".- Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”‚ 1997. - спогади про командира УПА, doc; те саме, doc 
Петренко Р. Слідами армії без держави. – Київ–Торонто, 2005. – 272 с. - спогади близького співробітника Т. Бульби-Боровця (djvu, 4,34 Mb)
Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939 - 1953 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Мизак; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 19 с. — укp.
* Полiщук В. Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА: djvu i html - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА
В.Полищук Правовая и политическая оценка ОУН и УПА історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, html, російською; те саме, англійською, doc 
Полiщук В. Dowody Zbrodni OUN i UPA - історичне дослідження, критика діяльності ОУН-УПА, djvu, польською
Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944 - 1950-х роках: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Дмитерко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 21 с. — укp. 
Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944 - 1953): Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / М.Я. Нагірняк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с. — укp.
Рух Опору в Галичині в 1941 - 1944 роках: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Старка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.
Марія Савчин Тисяча доріг - спогади члена ОУН, html
Самостійницький рух на Волині в 40-х - на початку 50-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.П. Мазурок; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.
Володимир Сергійчук Наша кров - на своїй землі історичне дослідження (українсько-польське протистояння на Волині), html
Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – 576 с.
Максим Скорупський ТУДИ, ДЕ БІЙ ЗА ВОЛЮ - спогади мельників ця – командира УПА, html
Іван Стебельський ШЛЯХАМИ МОЛОДОСТИ І БОРОТЬБИ - Спогади оунівця, вояка ВВН (легіон Сушка), html
Хрін Степан (С. Стебельський) Зимою в бункері. Спогади-хроніка 1947/1948. - Авгсбург, В-ВО «ДО ЗБРОЇ», 1950. – 65 с. - мемуари командира УПА, html; те саме, doc
Григорій СТЕЦЮК “НЕПОСТАВЛЕНИЙ ПАМ'ЯТНИК” - спогади мельниківця з Волині, html
Стецько Ярослав 30 червня 1941 - збірка статей, djvu
*Tys-Krokhmaliuk Yuriy. UPA in Warfare in Ukraine. Strategical, Tactical and Organizational Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – New-York, 1972. – 449 p. - історичне дослідження (djvu, 6,3 Mb), англійською
Сергей Ткаченко ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ: ТАКТИКА БОРЬБЫ - історичне дослідження, html, російською
У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ - ПІД БОЙОВИМИ ПРАПОРАМИ УПА - збірка репортажів, споминів, звітів, протоколів, передрук однойменного видання ОУН, html
Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої світової війни: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / І.Г. Шишкін; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
* „Український визвольний рух” – збірки статей, видається Центром досліджень визвольного руху (Львів), pdf: Збірник 1Збірник 2Збірник 3Збірник 4Збірник 5Збірник 6Збірник 7Збірник 8
ФАМА – рекламна фірма Романа Шухевича - збірка статей, видання Центру досліджень визвольного руху (Львів), pdf
Фотоскани архівних документів. Довідка КДБ УРСР про діяльність ОУН-УПА (1955) - djvu
Фотоскани архівних документів. Накази по УПА "Північ", 1944 рік - djvu
Фотоскани архівних документів. Націоналісти у Львові (спогади Романченко І.С) - djvu
Фотоскани архівних документів. Рукопис щоденника оунівця О. Повшука - djvu
С.Ф. Хмель УКРАЇНСЬКА ПАРТИЗАНКА - збірка статутів та вишкільних матеріалів УПА, html
Шанковський Л. Похідні групи ОУН. Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941–1943 рр. – Мюнхен: Український самостійник, 1958. – 369 с. - історичне дослідження (djvu, 6,1 Mb)
Шумук Данило Передумане і пережите - спогади бандерівця, djvu
Szcześniak A., Shota W. Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowei, 1973. - 588 s. - історичне дослідження (djvu, 10,4 Mb), критика діяльності ОУН-УПА, польськоюЗбройні сили та апарат безпеки Третього Рейху. Союзники Рейху

Документи з додатку до книги: Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів: Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові, 1993.
Операция Барбаросса - pdf, 25,76 MB, російською
CAM 129 - Operation Barbarossa 1941 (1) - Army Group South - pdf, 37,28 MB, англійською
Concord - 7034 - Panzer Division 1935-1945 (2) The Eastern Front 1941-1943 - pdf, 43,57 MB, англійською
Союзники Германии на Восточном фронте - pdf, 5,39 MB, російською Колабораціоністи

Іван Буртик ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДРУГОЇ ДИВІЗІЇ УНА. Створення УНК і Другої Дивізії УНА - історичне дослідження, html
Василь Верига ДОРОГАМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Леґенди про участь українців у здушуванні Варшавського повстання 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" - історичне дослідження, html; вона ж, але англійською
* Вольф-Дітріх Гайке УКРАЇНСЬКА ДИВІЗІЯ “ГАЛИЧИНА”. Історія формування і бойових дій у 1943-45 роках:html i djvu - історичне дослідження, html. Автор був начальником штабу дивізії "Галичина"; те саме, html
Павло Грицак ВЕЖІ І КУЛЕМЕТИ. Спогади з Дивізії "Галичина" і большевицького полону - спогади дивізійника, html; те саме, txt
Сергей Дробязко Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС - історичне дослідження, zip, російською; те саме, pdf, 31,57 MB
Сергей Дробязко Восточные легионы и казачьи части в Вермахте - історичне дослідження, zip, російською;те саме, pdf, 32,02 MB
Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – 1953. – 128 с. - збірка статей про батальйони “Нахтігаль” і “Ролянд”(djvu+jpeg, 14,3 Mb)
Андрій Дуда, Володимир Старик БУКОВИНСЬКИЙ КУРІНЬ В БОЯХ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ - історичне дослідження, html
Євстахій Загачевський СПОГАДИ ФРОНТОВИКА - спогади дивізійника, html
Колабораціонізм на території рейхскомісаріату "Україна" та військові зони в роки Другої світової війни: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.О. Шайкан; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 40 с. — укp. 
Роман Колісник Військова управа “Галичина” - спогади, txt
Володимир Кубійович Початки Української дивізії “Галичина” - спогади керівника УЦК, txt
Роман Лазурко НА ШЛЯХАХ ЕВРОПИ. Спогади старшини протипанцерної зброї - спогади дивізійника, html
Євстахій Ленько П'ЯТЬ РОКІВ У РЯДАХ ВЕРМАХТУ - спогади (уривки), html
Олег Лисяк, ред. БІЙ ПІД БРОДАМИ - збірка статей про дивізію „Галичина”, html
Олег Лисяк ВІДЛАМКИ "ШИБКИ У ВІКНІ" - збірка статей про дивізію „Галичина”, html
Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 роки): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.І. Дерейко; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — укр.
o. Ісидор Нагаєвський СПОГАДИ ПОЛЬОВОГО ДУХОВНИКА - спогади капелана дивізії "Галичина", html
Петро Недзельський Соціально-політичні та соціально-психологічні передумови створення української дивізії “Галичина” - історичне дослідження, txt
*Ярослав Овад БО ВІЙНА ВІЙНОЮ... - спогади дивізійника, html
Василь Сірський УПА Й ДИВІЗІЯ “ГАЛИЧИНА”: факти й фантазія - історичне дослідження, html
Чуев С. Проклятые солдаты.doc - doc, 2,80 MB, російською
Pavlo Shandruk ARMS OF VALOR - спогади генерала Павла Шандрука, html, англійською
Сергій Шнерх, ред. ОБМАНУТІ НАДІЇ: Спогади колишніх Юнаків протилетунської оборони - спогади трьох із Українського Юнацтва ППО Рейха, html Гітлерівська окупація

Дюков А.Р. За что сражались советские люди - історичне дослідження, html, російською
Економічна експансія "третього рейху" та промисловість України в роки Другої світової війни: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.Г. Вєтров; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1999. — 22 с. — укp. 
Василь Офіцинський ДИСТРИКТ ГАЛИЧИНА (1941-1944) - історичне дослідження, html
Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939 - 1945 рр.: людський вимір: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / І.М. Грідіна; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.
Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 - вересень 1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Гордієнко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp. 
Спогади жителів Рівненщини, вивезенних гітлерівцями на каторжні роботи до Німеччини (cерія книг "Реабілітовані історією") - html
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 - 1945 рр.: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / М.Л. Головко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 45 с. — укp. 
Фотоскани архівних документів. Запис спогадів про роки війни Пясецької М.Ю. (Львів) - djvu
Фотоскани архівних документів. Окупація Львова (Романченко І.С) - djvu
Фотоскани архівних документів. П.Л. Фрідман, окупація Львова. Замітки 1946 - djvu
Фотоскани архівних документів. Спогади трьох свідків окупації Львову - djvu==============================================
Загальні питання

1. Аналітичний звіт Всеукраїнської аналітичної служби за результатами соціологічного дослідження «Ставлення населення України до проблем, пов’язаних із II світовою війною»
2. Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы
3. Голиш Г. М. У вирі війни: Становище неповнолітніх громадян України в 1941-1945 рр.: 12
4. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. / Київ, 23-24 червня 2005р.
5. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ: Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції. / м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р.
6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ: 3-я Всеукраїнська наукова конференція. / м. Київ, 27-28 жовтня 2008 р.
7. Коваль М.В. Україна в другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945). (Україна крізь віки; т.12).
8. Косик В. Правда історії: Роки окупації України 1939-1944 (Збірник статей)
9. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні: 123
10. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни: 12
11. Патриляк І.К., Боровик М.А. Україна в роки Другої світової війни: спроба концептуального підходу
12. Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.).
13. Україна в Другій світовій війні у документах: Зб. німецьких архівних мат-лів/ Упоряд. В. Косик: 1234
14. Україна у Другій світовій війні 1939–1945 рр. : матеріали до бібліографії (1991–2010).
15. Українські військові відзнаки: 123

Карпатська Україна

16. Бажанський М. Моя Карпатська Україна: 12
17. Бірчак В. Карпатська Україна: Спомини й переживання: 123
18. Вегеш М. Карпатська Україна: Документи і факти: 1234
19. Волошин А. І. Вибрані твори.
20. Гірняк Л. На стежках історичних подій: Карпатська Україна і наступні роки: Спогади і матеріали: 12
21. Ґренджа-Донський В. С. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади: 12
22. Закарпаття в боротьбі (спогади)/ За ред. А. Кущинського: 12
23. Стерчо П. Карпато-Українська держава: До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 рр.
24. Юліян Химинець - МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ
25. Suhaj, Janko, Carpathian Ruthenia on the Warpath
26. Winch, Michael - Republic for a day

Возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР

27. Баран В. К., Токарський В. В. Україна: Західні землі, 1939-1941 рр.
28. Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941 р.
29. Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939-1941 рр.: 12
30. Ліквідація УГКЦ (1939-1946): Док-ти радянських органів державної безпеки/ За ред. С. Кокіна, В. Сергійчука: 1234
31. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939).
32. „Nasz Dziennik” - Konspiracja i kolaboracja pod okupacją sowiecką
33. „Nasz Dziennik” - Lwowskie „za pierwszego Sowieta”
34. „Tygodnik Powszechny” - 1939: Początek końca polskich Kresów

Червона армія. Радянські спецслужби. Червоні партизани

35. 1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоїще
36. 1944-й От Корсуни до Белграда
37. Азаров И. И.Осажденная Одесса
38. Александров Н.И.Севастопольский бронепоезд
39. Андрющенко С. А. Начинали мы на Славутиче...
40. Білас І. Під видом бандитів УПА: 12, 3, 4
41. Іван Білас - Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Книга 2: 12
42. Брагин М.Г. Ватутин (путь генерала). 1901–1944
43. Бурдс Дж. Советская агентура: Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944 - 1948)
44. Вартові героїзму та звитяги: Київський укріпрайон
45. Великая оболганная война-2. Нам не за что каяться!: Сборник
46. Вершигора П.П. Люди с чистой совестью
47. Владимирский А.В. На киевском направлении. По опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне – сентябре 1941 г.
48. А. Ворожейкин - Рассвет над Киевом
49. Гладков Т.К. Легенда советской разведки — Н. Кузнецов
50. Грицюк В. М. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України: 12
51. Грылев А.Н.Днепр – Карпаты – Крым Освобождение Правобережной Украины и Крыма в 1944 году
52. Дорохов А. П.Крылатые защитники Севастополя
53. Дубровский В. Г.На фарватерах Севастополя
54. Дубровский В. Г. Наше море.
55. Жидилов Е. И.Мы отстаивали Севастополь
56. Исаев А. В. Котлы 41-го. История ВОВ, которую мы не знали.
57. Исаев А.В. От Дубно до Ростова
58. Карпов А.А. В небе Украины
59. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944): 12
60. Кентій А. В., Лозицький В. С., Слободянюк М. А. Радянський рух Опору на окупованій території України.
61. Керченская катастрофа 1942: 12
62. Коваленко В. И.Крылья Севастополя
63. Ковпак С.А. От Путивля до Карпат
64. Кожедуб И.Н. Верность Отчизне: 12
65. Кожедуб И. Н. Три сражения
66. Крещанов А. Л., Гераймович С. А. Коростенский укрепрайон № 5
67. Литвин Г. А., Смирнов Е. И.Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. — май 1944 г.)
68. Малкин В. М.Карпатские орлы
69. Маношин И.С.Героическая трагедия О последних днях обороны Севастополя (29 июня – 12 июля 1942 г.)
70. Медведев Д.Н.Это было под Ровно
71. Мемориальный комплекс "Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."/ Сост. В. Г. Голяков
72. Москаленко К.С.На Юго-Западном направлении: 12
73. И.Мощанский, Т.Абашидзе - Киевская оборонительная операция (Часть 1. Трагедия под Уманью. Часть 2. Окружение Юго-Западного фронта. Часть 3. Трагедия под Киевом): 12
74. И. Мощанский - 1941. Битва за Киев. 7 июля - 26 сентября
75. Минаков В.И., Гневное небо Тавриды.
76. Неизвестный Кожедуб
77. НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике: 12
78. Огненные дни Севастополя
79. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов
80. Освобождение Киева. Действия войск 1-го Украинского фронта 3 ноября - 23 декабря 1943 года
81. Пальмов В.В. Штурмовики над Днепром
82. Партизанское движение в Крыму (1941-1942 гг./ Сост. Л. П. Кравцова, А. В. Мальгин, Л. Л. Сергиенко
83. Пичугин В. С. Парашюты раскрылись за Днепром.
84. Португальский Р. М., Доманк А. С., Коваленко А. П. Маршал С. К. Тимошенко
85. Потерпевшие победу. Немцы в Корсуньском "котле"
86. Романов М.Я. Штурмовики над Карпатами
87. Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
88. Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13 (2—2). Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. — 1942 г.
89. Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13(2—3). Приказы Народного комиссара обороны СССР. 1943—1945 гг.
90. Сергійчук В. І. Радянські партизани проти ОУН-УПА
91. Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА
92. "... Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...": Красные партизаны Украины, 1941-1944: Малоизученные страницы истории: 12345
93. Сражение под Харьковом. Кровавая катастрофа. 12-28 мая 1942 года: 12
94. П. А. Судоплатов Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950
95. Україна партизанська: Партизанські формування та органи керівництва ними (1941-1945 рр.)/ Авт-упоряд. В. С. Лозицький та ін.
96. Федоров А. Ф. Подпольный обком действует
97. Федоров А. Ф. Последняя зима
98. ФИ. 2004 №04. 1941: Бои на Украине
99. ФИ №6 за 2000 - Бои за Харьков в мае 1942 года
100. ФИ. 2004 №06. Битва за Харьков. Февраль-март 1943 года
101. Чайковський А. С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика: 12
102. Череватенко А.Т.Небо Одессы, 1941-й
103. Шарипов А.А. Черняховский
104. Battle for the Ukraine: The Korsun'-Shevchenkovskii OperationОУН. УПА. УГВР. Поліська Січ

105. 65-та річниця проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.: Зб. мат-лів і док-тів/ Уклад. О. Романишин
106. Богдан Андрушків - ТЕРНИСТИМИ СТЕЖКАМИ
107. Антонюк Я. Діяльність СБ ОУН на Волині
108. Армія безсмертних: Повстанські світлини/ За ред. В. В'ятровича, В. Мороза: 12
109. Армстронг Д. Украинский национализм: Факты и исследования: 1234
110. Юрій Борець - УПА У ВИРІ БОРОТЬБИ
111. Бофони: Грошові документи ОУН і УПА: 123
112. Тарас Бульба-Боровець - Армія без держави: 1234
113. Jeffrey Burds “Борьба с бандитизмом в СССР в 1944-1953 гг.”
114. Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів: 123
115. Вбивства з наказу КГБ - Журнал українського юнацтва Крилаті: 12
116. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. "Двобій без компромісів. Документи оперативних ігор спецпідрозділів ОУН та КДБ СРСР 1945 - 1988 роки"
117. Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб: Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА: 1234
118. Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Повстанська розвідка діє точно й відважно: 1234
119. Відновлення Української держави в 1941 р.: Нові документи і матеріали/ Упоряд. В. І. Сергійчик: 12
120. А.А.Войцеховский, Ж.Т. Дыгас, Г.С. Ткаченко "Без права на реабилитацию": 12
121. Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С. Украинский фашизм
122. Володимир В'ятрович - Рейди УПА теренами Чехословаччини: 12
123. Володимир В'ятрович - Сотенний “Бурлака”: 12
124. Галаса В. Наше життя і боротьба: 12345
125. Ігор Гнаткевич - "Партизанськими дорогами з командиром «Залізняком»"
126. Горбуров Є., Шитюк М. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля Півдня України в роки німецько-румунської окупації
127. Галина Гордасевич - СТЕПАН БАНДЕРА: ЛЮДИНА І МІФ: 123
128. Готегем Е. Моя зустріч з УПА
129. Микола Дейчаківський - "На визвольних стежках Европи": 123
130. Денищук О. Боротьба УПА проти німецьких окупантів: 123456
131. Деревінський В. Ставлення ОУН(б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин
132. Дзьобак В. Конфлікти в ОУН(б) і їх вплив на український Рух Опору (1941-1944 рр.)
133. Дзьобак В. В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.)
134. Діяльність підпілля ОУН на Сході України: Зб. ст./ Упоряд. Хобот П. В.: 123
135. І. Дмитрук В лесах Лемківщині
136. Дніпропетровська ОУН у боротьбі з німецькою окупацією: Документи і матеріали/ Упоряд. Ю. Щур, А. Середін
137. Документы изобличают (Сборник документов и материалов о сотрудничестве украинских националистов со спецслужбами фашистской Германии): 12
138. Петро Дужий - Роман Шухевич - Політик, Воїн, Громадянин
139. Петро Дужий - Степан Бандера - символ Нації
140. Євген Коновалець - творець ОУН
141. Олег ЖДАНОВИЧ “НА ЗОВ КИЄВА”
142. Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955 рр.: 12
143. Життя і діяльність Степана Бандери: Док-ти і мат-ли/ За ред. М. Посівнича
144. Здіорук С. І., Гриневич Л. В., Здіорук О. І. Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945-1998 рр.)
145. Іщук О. Діяльність Проводу ОУН(б) на північно-західних українських землях у 1948-1952 рр.
146. Іщук Н., Ніколаєва Н. Ліквідація органами державної безпеки УРСР підпільних типографій ОУН
147. Іщук О., Ніколаєва Н. Методи зашифрування кореспонденції у підпіллі ОУН і УПА ті їх розшифрування органами держ. безпеки УРСР в 1944-1954 рр
148. Іван Йовик - "Нескорена Армія (Із щоденника хорунжого УПА)": 12
149. Богдан Казанівський - Шляхом «Леґенди»
150. Касьянов Г. До питання про ідеологію організації українських націоналістів (ОУН) аналітичний огляд: 12
151. Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів 1920-1956 рр.: Історико-архівні нариси: 123
152. Кентій А. В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929-1941 рр.)
153. Кентій А. В. Українська Повстанська Армія в 1942-1943 рр.
154. Юрій Киричук - ІСТОРІЯ УПА
155. Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х рр. ХХ століття: Ідеологія та практика
156. Книш З. Б’є дванадцята: Спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.: 12
157. Зиновій Книш - "Срібна сурма. Збірник I": 12
158. Ковальчук В. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА на Волині та Південному Поліссі (1941-1944 pp.): 12
159. Когут М. Командир Різун: 12
160. Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного архіву СБУ. - Вип. 1: 12
161. Конґрес Українських Націоналістів 1929 р. Документи і матеріали
162. Федір Кондрат - МИ СТАЛИ ВОЛІ НА СТОРОЖІ
163. Кордан А. Один набій в набійниці: Спомини вояка УПА з куреня "Залізняка": 12
164. Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН
165. Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич: Головний командир Української Повстанської Армії: 123
166. Кук В. УПА в запитаннях і відповідях Головного Командира: 12
167. Лебедь М. Українська повстанська армія. - Ч. 1: Німецька окупація
168. Лисенко О., Марущенко О. Організація українських націоналістів та Українська Повстанська Армія: Бібліограф. покажчик публікацій 1998-2002 рр
169. Літопис УПА. Нова серія (1995-2003): 1234567
170. Манзуренко В., Гуменюк В. Рейд УПА в Румунію 1949 р.
171. Манзуренко В., Іщук О. Василь Кук - Головний Командир УПА
172. Марчук І. В. Командир УПА-Північ Дмитро-Клячківський - "Клим Савур"
173. Марчук І., Тищенко О. Гурби: Квітень 1944-го: 12
174. Масловський В. З ким і проти кого воювали українські націоналісти в роки Другої світової війни: 12
175. Масловский В.И. (ред.), Обвиняет земля. Организация Украинских Националистов: 12
176. Матеріали та документи Служби безпеки ОУН (б) у 1940-х рр.
177. Матла З. Південна похідна група: 1234
178. Петро Мірчук - Євген Коновалець - Лідер українського визвольного руху: 12
179. Петро Мірчук - "Нарис історії ОУН. Перший том: 1920-1939": 123
180. Мірчук П. Степан Бандера: Символ революційної безкомпромісовості
181. Мірчук П. Українська Повстанська Армія: 1942-1952: 1234
182. Музичук С., Марчук І. Українська Повстанча Армія: 12
183. Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі
184. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси/ За ред. С.В. Кульчицького: 12
185. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА
186. ОУН в 1941 р.: Документи/ За ред. С. Кульчицького: 1234
187. ОУН в 1942 році: Документи/ За ред. С. Кульчицького: 12
188. ОУН і УПА в 1943 р.: Документи/ За ред. С. Кульчицького: 12
189. ОУН-УПА на Сумщині: 123456
190. Василь Паливода - "Спогади українського повстанця і багаторічного в'язня ГУЛАГу": 12
191. Патриляк І. К. Військова діяльність ОУН(б) у 1940-1942 рр.: 123
192. Петренко Р. Слідами армії без держави: 12
193. Поліщук В. Гірка правда: Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця): 123
194. В.Полищук Правовая и политическая оценка ОУН и УПА
195. Полiщук В. Dowody Zbrodni OUN i UPA
196. Порендовський В.-І. У кігтях СТЕПЛАҐУ (Кенґір 1949-1954).
197. Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА
198. Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950)/ За ред. В. Сергійчука:123456
199. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х
200. Марія Савчин «Тисяча доріг»: 12
201. Сергійчук В. І. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр.
202. Сергiйчук В. ОУН-УПА в роки вiйни. Новi документи i матеріали: 1234
203. Сергійчук В. Степан Бандера в документах радянських органів державної безпеки 1939-1959рр. (2009)
204. Сергійчук В. Український здвиг: Волинь, 1939-1955: 12
205. Сергійчук В. І. Український здвиг: Закерзоння, 1939-1947
206. Сергійчук В. І. Український здвиг: Наддніпрянщина, 1941-1955
207. Сергійчук В. І. Український здвиг: Поділля, 1939-1955
208. Сергійчук В. І. Український здвиг: Прикарпаття, 1939-1955
209. Максим Скорупський - ТУДИ, ДЕ БІЙ ЗА ВОЛЮ
210. Станіславів-Макух В. Ліс приймає повстанців: 12
211. Іван Стебельський - ШЛЯХАМИ МОЛОДОСТИ І БОРОТЬБИ
212. Стежками УПА. Туристичний путівник (Івано-Франківськ, 2007)
213. Степовий Ю. Син Закарпаття: Українське революційне підпілля в Києві 1941-1942 рр.
214. Стецько Ярослав 30 червня 1941
215. Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49: Довідник
216. Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49. - Довідник ІІ
217. Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953 рр.): 12
218. Стецько Я. 30 червня 1941 року: 12
219. Ткаченко С.Н. Повстанческая армия: тактика борьбы: 123
220. У боротьбі за волю - під бойовими прапорами УПА/ Упоряд. П. Волош-Василенко, К. Вірлинів: 12
221. У ВИЗВОЛЬНО-РЕВОЛЮЦІЙНІЙ БОРОТЬБІ: КОССАК - ОХРИМОВИЧ - ТУРАШ
222. У сяйві нашого Києва: "Українське слово" у Києві в 1941
223. Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів/ Упоряд. Ю. Сливка
224. Українське державотворення: Акт 30 червня 1941: Збірник док-тів і мат-лів/ Упоряд. О. Дзюбан
225. Український визвольний рух. Збірники 1-12 (2003-2008): 1234567891011121314
226. Фіров П. Т. Історія ОУН-УПА: Події, факти, документи, коментарі: 12
227. Петр Фиров - История ОУН-УПА: События, факты, документы, комментарии: 12
228. Хмель С. Ф. Українська партизанка (з крайових матеріалів): 123
229. Степан Хрін - "Зимою в бункрі": 12
230. Богдан Чайківський - ФАМА. Рекламна фірма Романа Шухевича: 12
231. Частий Р. В. Степан Бандера: Мифы, легенды, действительность: 12
232. Шанковський Л. Ініціативний комітет для створення Української Головної Визвольної Ради
233. Шанковський Л. Похідні групи ОУН: 123
234. Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі (1944-1947 рр.): 12
235. Шумук Данило "Пережите і передумане. Спогади й роздуми українського дисидента-політв'язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921 — 1981 рр.)"
236. Юрій Щур «Нарис історії діяльності Організації Українських Націоналістів на Східноукраїнських землях»
237. Щур Ю. Організація українських націоналістів на Запоріжжі: Короткий нарис
238. MURDERED BY MOSCOW: PETLURA - KONOVALETS – BANDERA
239. Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA warfare in UkraineНімецький окупаційний режим. Остарбайтери

240. Архіви окупації: 1941-1944/ Упоряд. Н. Маковська
241. Володимир Бубнов - "Суми у 1941-1945 роках: офіціоз та дійсність"
242. Документы обвиняют. Сборник документов о чудодвищных зверствах германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск I.
243. Дубина К. Злодеяния немцев в Києве
244. Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944) у світлі німецьких документів
245. Київ. 1941-1943. Фотоальбом: 12
246. Малаков Д. "Оті два роки... У Києві при німцях": 12
247. Маленькі люди на великій війні: усні історії остарбайтерів та в'язнів концтаборів з Полтавщини
248. Материалы Харьковского процесса, 1943 г.
249. Василь Офіцинський - ДИСТРИКТ ГАЛИЧИНА (1941-1944)
250. Пастушенко Т. В. Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942 - 1953)
251. Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР. (1941 —1944 гг.)
252. Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років
253. Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный вопрос (1941-1944): 12
254. Ставка Гитлера "Вервольф" в пространстве и времени
255. "... То була неволя": Спогади та листи остарбайтерів: 12
256. Bonusiak W., Małopolska Wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy

Військові колабораційні формування

257. Боляновський А. Дивізія "Галичина": Історія: 12
258. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945)
259. Броди: Збірник статей і нарисів/ За ред. О. Лисяка: 1234
260. Іван Буртик - ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДРУГОЇ ДИВІЗІЇ УНА
261. Василь Верига - ДОРОГАМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 12
262. Верига В. Під крилами визвольних дум: Спомини підхорунжого дивізії "Галичина": 12
263. Гайке В.-Д. Українська дивізія "Галичина": 123456
264. Грицак П. Вежі і кулемети: 123
265. Дружини українських націоналістів: 1234
266. Дуда А., Старик В. Буковинський Курінь в боях за українську державність: 1918-1941-1944: 12
267. Євстахій Загачевський - СПОГАДИ ФРОНТОВИКА
268. Андрей Каращук, Сергей Дробязко - Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС
269. Андрей Каращук, Сергей Дробязко - Восточные легионы и казачьи части в Вермахте
270. Каркоць-Вовк М. Від Вороніжа до Українського леґіону самооборони
271. Кровавые злодеяния Оберлендера
272. Малкош В. Українська дивізія "Галичина" в світлі "легіонової" політики ХХ ст.: 12
273. Вадим МАХНО - Полный перечень ОБЪЕДИНЕНИЙ и СОЕДИНЕНИЙ 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов, а также из жителей Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины
274. Монолатій І. Свято стрілецької дивізії «Галичина» у Станиславові 11 липня 1943 р.
275. Роман Лазурко - НА ШЛЯХАХ ЕВРОПИ
276. Євстахій Ленько - П'ЯТЬ РОКІВ У РЯДАХ ВЕРМАХТУ
277. Олег Лисяк - ВІДЛАМКИ "ШИБКИ У ВІКНІ"
278. Богдан Маців - "Українська дивізія «Галичина»: Історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р."
279. o. Ісидор Нагаєвський - СПОГАДИ ПОЛЬОВОГО ДУХОВНИКА
280. "Нахтігаль" в запитаннях і відповідях
281. Петро Недзельський Соціально-політичні та соціально-психологічні передумови створення української дивізії “Галичина”
282. ОБМАНУТІ НАДІЇ: Спогади колишніх Юнаків протилетунської оборони
283. Ярослав Овад - БО ВІЙНА ВІЙНОЮ...
284. Євген Побігущий-Рен - "Мозаїка моїх споминів": 12
285. Ріміні 1945-1947: Перша українська дивізія української національної армії у британському полоні в Італії:123
286. Олег Романько "Мусульманские легионы во Второй мировой войне": 12
287. Українська дивізія "Галичина": Історико-публіцистичний збірник/ Упоряд. М. Слабошпицький: 123
288. Феркуняк Д. Спомини з життя в Дивізії "Галичина" і в полоні 1943-1947: 123
289. Шандрук П. Сила доблесті: Мемуари: 123

Українсько-польське протистояння

290. Акція «Вісла» в контексті українсько-польських відносин XX століття: 12
291. Волинь. Східна Галичина 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах
292. Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Кн. 1: Рівненська область: 12
293. Ільюшин І. І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів)
294. Ільюшин І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни
295. Ільюшин І. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова: Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.)
296. Незалежний культурологічний часопис “Ї”. № 28. Волинь 1943. Боротьба за землю
297. Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті.
298. Офіцинський Р., Хаврак Л. Українсько-польські стосунки у дистрикті Галичина (1941-1944): 12
299. Володимир Сергійчук Наша кров - на своїй землі
300. Сергійчук В. І. Поляки на Волині в роки Другої світової війни
301. Сергійчук В. І. Трагедія Волині: Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки
302. Сергійчук В. Трагедія українців Польщі: 12
303. Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів: 1234
304. Україна і Польща між минулим і майбутнім/ Упор. А. С. Павлишин
305. Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943-1944 рр.: Українські і польські жертви збройного протистояння: 1,2
306. Червак Б. О. Битва за Волинь
307. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8 2001
308. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 1-2/2009
309. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7-8/2010
310. Kamanski H., Siekierka Sz - Ludobojstwo dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946
311. Torzecki R. Polacy i ukraincy: Sprawa ukrainska w czasle II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej: 1,2

Єврейська меншина

312. В'ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: Формування позиції на тлі катастрофи: 123
313. Дюков А. Второстепенный враг: ОУН, УПА и решение "еврейского вопроса": 12
314. Ковба Ж. М. Людяність у безодні пекла: Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "остаточного розв'язання єврейського питання: 123
315. Анатолий Кузнецов - Бабий яр
316. Наконечний Є. "Шоа" у Львові: 123
317. Щоденник Львiвського гетто. Спогади рабина Давида Кахане

Окремі регіони

318. Волинь у Другій світовій війні: Зб. наукових та публіцистичних статей/ Упоряд. М. М. Кучерепа
319. Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр.
320. Пушкаш, Андрей - Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918-1945
321. Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни
322. Фостій І. П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939-1945 рр.

_____________________________________
Джерело: З єретичних листів 1, 2, 3

4 коментарі:

 1. Анонім10.04.12, 05:17

  Новий працюючий лінк:

  Каркоць-Вовк Михайло: Від Вороніжа до Українського леґіону самооборони. - Рівне: Союз Ветеранів Визвольних Змагань УНР, Союз Ветеранів Українського Резистансу., 2002. - 248 с.
  Спогади учасника "Українського легіону самооборони"

  http://www.mediafire.com/?mkal62u8zetxa5q

  ВідповістиВидалити
 2. Анонім02.02.13, 02:22

  Unfortunately, the UMMC. Why does smoking cause nerve pain and economy.
  Keep heat on the sciatica Nerve Pain. If your pain, this will
  help take away the discomfort was the wrong route with foundation-less diagnosis.

  Then slowly raise your upper back especially when the disease.

  Therefore, the less of a variety of back pain.

  my blog post; back pain doctor Equinunk
  Here is my page back pain doctor Equinunk

  ВідповістиВидалити
 3. Анонім23.03.13, 09:28

  Swish the software approximately every once in awhile
  if you need a clean bumpy surface finish. People presented
  only a few this sort of design ahead of. Starting a web purchase is very uncomplicated and
  it entails a reduced money. 011 was a year abounding with Celine accoutrements for me.
  http://zeroatthebone.com/quetch/profile.

  php?mode=viewprofile&u=44445

  ВідповістиВидалити
 4. Анонім08.04.13, 23:28

  Дякую за вашу працю і можливість скористатися нею!!!

  ВідповістиВидалити